MecXellent Diesel: premium EN590 kwaliteit

EN590 is de internationale normering voor dieselbrandstof. Dieselmotoren zijn ontworpen op basis van deze normering. Het gebruik van een brandstof die niet aan de EN590 voldoet kan leiden tot inefficiëntie (verlies van vermogen, hoog brandstofverbruik) en schade aan onderdelen van het brandstofsysteem. Tevens vervalt het emissie-certificaat tenzij deze ook is afgegeven op de normering van de alternatieve brandstof. Informeer bij gebruik van een brandstof die buiten de EN590-specificaties valt altijd bij uw fabrikant of deze brandstof geschikt is voor uw voer-, vaar- of werktuig. Dit om problemen en daaruit voortvloeiende (garantie-)claims te voorkomen.

MecXellent Diesel scoort op alle cruciale EN590-specificaties beter dan standaard EN590-diesel.

Bespaart brandstof

De cetaanverbeteraar en verbrandingskatalysator in MecXellent zorgen ervoor dat alle energie uit iedere druppel brandstof wordt gehaald. Alle aanwezige brandstof wordt verbrand in plaats van dat een deel tot roet wordt gevormd. Het tegengaan van roetvorming tijdens de verbranding werkt op twee vlakken brandstofbesparend:

1)  Roet ontstaat doordat de zwaarste delen diesel (met in potentie de meeste energie) niet volledig meeverbranden. Ontstaan van roet betekent dus per definitie verlies van energie (brandstof).

2) Doordat er minder roet ontstaat is de belasting op het roetfilter minder en zal het voer-/ vaar-/ werktuig dus minder vaak overgaan tot regeneratie. Tijdens een regeneratieproces wordt extra brandstof ingespoten om de temperatuur in het roetfilter te verhogen. Minder regeneraties betekent minder verloren brandstof.

Dichtslibben van brandstoffilters

Dit fenomeen zien we de laatste jaren steeds vaker. En niet alleen in overgangssituaties in vooren najaar. Oorzaken hiervan zijn veelzijdig en complex. Bovendien versterken de verschillende aanleidingen tot dichtslibben van de brandstoffilters elkaar. MecXellent bevat een breed pakket aan additieven die een antwoord bieden op iedere aanleiding afzonderlijk en daarmee aan het fenomeen als geheel.

Met MecXellent bent u verzekerd van maximale betrouwbaarheid (geen stilstand) en normale standtijd van de brandstoffilters. Dit resultaat wordt bereikt door unieke anti-stollingstechnieken, het tegengaan van groei van micro-organismen, waterbehandeling en het voorkomen van polymeervorming en oxidatie.

Cetaangetal

Het cetaangetal staat voor de ontbrandingsgewilligheid van diesel. Hoe hoger dit getal, hoe gunstiger. Bij common railmotoren, met meervoudige inspuiting per slag, is een hoog cetaangetal cruciaal. Verschillende toevoegingen (additieven maar ook bio-brandstoffen) kunnen het cetaangetal zowel positief als negatief beïnvloeden.

Ten opzichte van standaard B7 heeft MecXellent diesel een verhoogt cetaangetal van gemiddeld drie punten. Dit resulteert in maximale motorpresentaties, gunstigere uitlaatgasemissies en een soepel draaiende motor (minder dieselklop).

CO2-, stikstof- en roetreductie

Het ontstaan van CO2 is een onvermijdelijk gevolg van het verbranden van brandstof en in zekere zin gewenst. Immers hoe meer brandstof en zuurstof wordt omgezet naar CO2, des te efficiënter de verbranding is geweest. CO2-reductie is alleen mogelijk door minder brandstof te gebruiken. Anders is het met stikstof en roetdeeltjes. Deze zijn beiden zeer ongewenst.

Als we het bij verbrandingsmotoren hebben over uitstoot van stikstof, bedoelen we NOx. Deze ontstaat als onder hoge druk en temperatuur (tijdens de verbranding) stikstof (N) en zuurstof (O2) reageren tot NOx. Roetdeeltjes ontstaan als brandstofdelen niet volledig verbranden.

 

Door gebruik te maken van een cetaanverbeteraar en een verbrandingskatalysator vlakken piekdrukken tijdens het verbrandingsproces af en worden alle delen diesel verbrand. Dit leidt tot reductie van uitstoot van CO2, NOx en roetdeeltjes.

De winst die hier te behalen valt is afhankelijk van de gebruikte techniek (EGR, Katalysator, Roetfilter, Urea kat). CO2-reductie is het grootst bij moderne motoren met geavanceerde uitlaatgasnabehandeling. NOx en roetreductie – gemeten aan de uitlaat – is daarentegen groter bij oudere motoren.

Betrouwbaarheid, milieubelasting en kostenreductie

De aanleiding van onze klanten om te kiezen voor MecXellent diesel is zeer divers.

Het voorkomen van het dichtslibben van brandstoffilters is veel genoemd, omdat dit leidt tot enorme frustratie en hoge kosten door stilstand, claims en het meerdere keren vervangen van filters en oplossen van gevolgschade.

Moderne motoren worden alsmaar gevoeliger en onderdelen zoals injectoren en brandstofpompen steeds duurder. Vroegtijdig uitval met als oorzaak: ‘onbekend’, komt steeds vaker voor en slaan een gat in de onderhoudsbegroting.

Door het gebruik van MecXellent vervalt de noodzaak om tijdens het onderhoud het brandstofsysteem te reinigen.

De wisselende samenstelling van de toegevoegde biobrandstoffen kan leiden tot een instabiele brandstofvoorraad die afhankelijk van weersinvloeden soms al op korte termijn problemen kunnen veroorzaken. Opslag voor langere termijn zonder speciale maatregelen wordt steeds kritischer.

Onder bijzondere omstandigheden, zoals bijvoorbeeld langdurig lage belasting, kan het uitlaatgas van de dieselmotor meer stank en roet produceren dan normaal (met als gevolg klachten van personeel of omwonenden). Dit wordt veroorzaakt door toenemende interne vervuiling.

Met de reductie van CO2, NOx en roet snijdt het mes aan twee kanten: het milieu is er bij gebaat en we besparen brandstof en dus geld.

MecXellent diesel heeft slechts een geringe meerprijs ten opzichte van standaard B7-diesel.

Conclusie

Of het nu gaat om het verhogen van de betrouwbaarheid, zorg voor het milieu of het reduceren van kosten, MecXellent diesel is in alle gevallen het product om uw doelen te verwezenlijken.

Meer weten over MecXellent Diesel?

Benieuwd geworden naar nog meer voordelen van MecXellent Diesel? Misschien wilt u zelfs partner worden? Dat kan. Laat het ons weten door het contactformulier in te vullen. Dan nemen we snel contact met u op.

Tomorrow is now

9 + 6 =

Adres

MecXellent is onderdeel van Mecatech Industries BNL

Tweelingenlaan 4
7324 AM Apeldoorn
info@mecatech-industries.com
+31 (0)55-303 22 50

Volg ons

Volg ons en blijf op de hoogte van al onze ontwikkelingen. Dat doet u via Facebook, Instagram en Linkedin.